เช็คอิน

เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร (เคาน์เตอร์หมายเลข 15 – 18)

 • เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ 1 เคาน์เตอร์
 • เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด 3 เคาน์เตอร์

ระยะเวลาในการเช็คอิน

 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 3 ชม. ก่อนเวลาเครื่องออก และปิด 40 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก ประตูทั้งหมดจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
 • เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 2 ชม. ก่อนเวลาเครื่องออก และปิด 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก ประตูทั้งหมดจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

เช็คอินผ่านมือถือ

          สำหรับการเดินทางจากจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (advance passenger information) หากท่านมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ท่านสามารถเช็คอินและพิมพ์บัตรที่นั่งได้ด้วยตนเองทันที

ข้อกำหนดสำหรับการเช็คอินด้วยตนเอง

 1. เที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สนามบินเชียงใหม่ (CNX) และสนามบินภูเก็ต (HKT)
 2. เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยที่ต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางที่ถูกต้องระหว่างการเช็คอิน
 3. สำหรับการเดินทางจากจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information) หากท่านมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ท่านสามารถเช็คอินและพิมพ์บัตรที่นั่งได้ด้วยตนเองทันที
 4. เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์
 5. ต้องมีชื่ออีเมล์ที่ยังใช้งานได้

ขั้นตอนการเช็คอิน

          ท่านสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น THAI Mobile จาก App Store หรือ Play Store จากนั้นเลือกรายการเช็คอิน ระบุตัวตนของท่านโดยพิมพ์นามสกุล รหัสสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว หรือหมายเลขบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์ ของท่าน แล้วคลิกดำเนินการต่อระบบจะทำการเช็คอินให้ท่านทันที นอกจากนี้ระบบสามารถเช็คอินผู้โดยสารและผู้โดยสารทารกพร้อมกันได้จำนวนมาก รวมทั้งผู้โดยสารที่มีรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันและต่างกันที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันอีกด้วย

ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดตรวจสอบ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Royal Silk Class กรุณาแสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ Royal Silk Lounge ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงานต้อนรับก่อนเดินเข้าไปในเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

 • โหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ตเช็คอิน ดังนี้
  • C8 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยต้องนำสัมภาระมาโหลดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที
  • J3 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยต้องนำสัมภาระมาโหลดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดตรวจสอบ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Royal Silk Class กรุณาแสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ Royal Silk Lounge สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงานต้อนรับก่อนเข้าไปในเครื่องบิน

เอกสารการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่างประเทศ ควรตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ดังนี้

1. หนังสือเดินทางหรือ Passport

          โดยทั่วไปผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นควรที่จะต้องถือหนังสือเดินทาง หรือ Passport ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป แต่อาจมีข้อยกเว้น ในการเดินทางเข้าในบางประเทศที่มีข้อกำหนดชัดเจนแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางล่วงหน้าได้จาก สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป

2. วีซ่า

          เนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์การรับบุคคลสัญชาติอื่นเข้าประเทศที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนการเดินทางควรต้องตรวจสอบข้อมูลที่สถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการเดินทางที่สนามบิน