เช็คอิน

ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คอิน

          แจ้งหมายเลขยืนยันการจอง แสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อรับ Boarding Pass

เที่ยวบินภายในประเทศ

  • เคาน์เตอร์เช็คอิน อาคาร 2 ชั้น 3 : ที่สนามบินดอนเมือง
  • เช็คอิน 2 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง
  • ปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

  • เคาน์เตอร์เช็คอินอาคาร 1 ชั้น 3 : ที่สนามบินดอนเมือง
  • เคาน์เตอร์เปิดให้ทำการเช็คอิน 3 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง
  • ปิดให้บริการ 1 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง