เช็คอิน

เช็คอินด้วยตัวเอง

          หลีกเลี่ยงการต่อแถวเช็คอินที่เคาน์เตอร์ด้วยบริการเช็คอินด้วยตัวเอง! คุณสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือตู้คีออสได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

          ผู้โดยสารที่เดินทางจากท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (klia2) จะต้องเช็คอินผ่านบริการเช็คอินด้วยตัวเองตามช่องทางต่างๆ ที่สายการบินเปิดให้บริการ หากคุณมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อกำหนดการเช็คอินด้วยตัวเอง กรุณาดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์