สัมภาระ

น้ำหนักสัมภาระ

สัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่อง (Hand Baggage)

  • กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
  • กระเป๋าแล็ปท็อป ซึ่งน้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน 7 กก.

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked Baggage)

  • แต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก)
  • น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.โดยมีอัตราค่าสัมภาระใต้ท้องเครื่องตามน้ำหนัก

สัมภาระ

ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพาติดตัวขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น

          (ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (ยาว) x 23 ซม. (หนา) และสิ่งของส่วนตัวอีกหนึ่งชิ้น

          (ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (ยาว) x 10 ซม. (หนา) น้ำหนักรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

          คุณซื้อบริการเสริมแพ็กสุดคุ้ม Premium Flex หรือที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดแล้วหรือยัง? ซึ่งโควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ถูกรวมไว้กับค่าบริการเสริมเรียบร้อยแล้ว

หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม คุณสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ตามอัตราน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ดังนี้:

อนุญาตให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระพกพาได้

  • ยา ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน
  • อาหารทารก ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง
  • เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น
  • อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด / แช่แข็ง ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม

สัมภาระส่วนเกินโควต้า

           ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระที่เกินโควตาที่จองไว้ล่วงหน้า จะต้องเสียค่าบริการในอัตราต่อ กก. ตามตารางค่าบริการของเรา ทั้งนี้ ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้ 15 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือ 20 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ